Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Søndag den 19. maj 2019, kl. 18.00 på Kildeskovsvej 31

Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne blev enstemmigt vedtaget på den ordinæregeneralforsamling søndag den 5. maj. Da der ikke var fremmødt 1/3 af medlemmerne bliver forslaget nu sendt til anden og endelig vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling.

Bemærk tilmelding er nødvendig pga. adgangsforholdene – send mail til info@jb-futsal.dk

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens forslag til justering af vedtægterne
  3. Eventuelt